CƠ SỞ TĂM TRE ĐỨC THIỆN

CƠ SỞ TĂM TRE ĐỨC THIỆN

CƠ SỞ TĂM TRE ĐỨC THIỆN

Liên hệ

Tăm Tre Đức Thiện

Địa Chỉ: 169 Đường Phú Châu, P.Tam Bình, Quận Thủ Đức TP.HCM

SĐT: 0933 88 43 48

Email: ducthientoothpick@yahoo.com

Website: tamtreducthien.com

Họ và tên:*

Điện thoại:*

Email:*

Nội dung:*